Projektismertető

A FŐKEDVEZMÉNYEZETT NEVE: PÉCSI KULTURÁLIS KÖZPONT KONZORCIUMI PARTNER NEVE: KERTVÁROSIAK AZ ÉLHETŐ KERTVÁROSÉRT EGYESÜLET A PROJEKT CÍME: KERTVÁROSI TUDÁSEXPRESSZ A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 80 000 000 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: AZ APÁCZAI ÓVODA, MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS SPORTEGYSÉG TÁMOGATÁSI KÉRELMET NYÚJTOTT BE AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTAL MEGHIRDETETT „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA” CÍMŰ, EFOP-3.7.3-16 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁSRA „KERTVÁROSI TUDÁSEXPRESSZ” CÍMMEL. A TÁMOGATÁSI KÉRELMET AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA VEZETŐJE TÁMOGATÁSRA ÉRDEMESNEK ÍTÉLTE, 2017. AUGUSZTUS 31-ÉN AZ APÁCZAI ÓVODA, MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS SPORTEGYSÉG MEGSZŰNT, A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT A PÉCSI KULTURÁLIS KÖZPONT VÁLLALTA ÁT, ÉS 2018. JANUÁRJÁBAN AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG MEGKÖTÖTTE AZ INTÉZMÉNNYEL A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉST. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2018. FEBRUÁR ÉS 2021. JANUÁR KÖZÖTT KERÜL SOR. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE ELSŐSORBAN AZ APÁCZAI MŰVELŐDÉSI HÁZ. A PROJEKT CÉLJA A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁSI FORMÁK, A KULTURÁLIS, MŰVELŐDÉSI LEHETŐSÉGEK KÍNÁLATÁNAK BŐVÍTÉSE, SZÉLESKÖRŰ HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE ELSŐSORBAN PÉCS-KERTVÁROS LAKOSSÁGA SZÁMÁRA, ÍGY ELŐSEGÍTVE A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT, A HELYI KÖZÖSSÉGEK SZERVEZŐDÉSÉT, FEJLESZTÉSÉT, A SZOCIOKULTURÁLIS HÁTRÁNYOK CSÖKKENTÉSÉT, AZ ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSÉT. A PROJEKT ELSŐDLEGES CÉLCSOPORTJA, A PÉCS-KERTVÁROSÁBAN ÉLŐ, KÖZNEVELÉSBEN NEM RÉSZESÜLŐ, ÉS HALMOZOTTAN/HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 18 ÉVEN FELÜLI LAKOSSÁGA. MÁSODLAGOS CÉLCSOPORTNAK TEKINTHETŐK PÉCS NEM KERTVÁROSI RÉSZÉBEN ÉLŐK, VALAMINT A PÉCS TÉRSÉGÉBEN, BARANYÁBAN ÉLŐ LAKOSSÁG, AKIK ÉRDEKLŐDÉST MUTATNAK A PROGRAMOK IRÁNT.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL A PÉCSI KULTURÁLIS KÖZPONT HOZZÁJÁRUL:

 • A LAKOSSÁG ALAP- ÉS KULCSKOMPETENCIÁI FEJLESZTÉSÉHEZ;
 • A FORMÁLIS OKTATÁSBA VALÓ VISSZATÉRÉS ELŐSEGÍTÉSÉHEZ;
 • A MUNKAERŐ-PIACI, ILLETVE TÁRSADALMI RE/INTEGRÁCIÓHOZ;
 • AZ ANYANYELVI, DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉHEZ;
 • A FUNKCIONÁLIS ANALFABETIZMUS VISSZASZORÍTÁSÁHOZ;
 • A VÁROS GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁHOZ A MEGFELELŐ HUMÁN ERŐFORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁVAL.
 • A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK:

  CÉLCSOPORT BEVONÁSA;
  A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁSI FORMÁK MEGVALÓSÍTÁSA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS ÉS AZ ANDRAGÓGIA ESZKÖZEINEK ALKALMAZÁSÁVAL: 9 TANULÁSI TÍPUSBAN, 16 TANULÁSI PROGRAM KERETÉBEN, 30 KÜLÖNBÖZŐ TEMATIKÁJÚ PROGRAM.

  A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.01.31.
  A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.7.3-16-2017-00178